Cel Projektu

Cel Projektu

Głównym celem projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” jest zwiększenie aktywności obywatelskiej i społecznej Seniorów z wybranych przez projektodawcę powiatów województwa małopolskiego.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • umożliwienie Seniorom szerszego uczestnictwa w edukacji ustawicznej w zakresie kształtowania aktywnych postaw obywatelskich,
  • nabycie wiedzy, umiejętności i wypracowanie świadomej postawy Seniora-Instruktora edukującego innych Seniorów z zakresu istoty i roli społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych technologii w kulturze,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu starszej generacji społeczeństwa obywatelskiego.


„ŁĄCZNICY 3 WIEKU” to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju. Jego innowacyjny charakter polega na wdrożeniu efektywnego rozwiązania dydaktycznego dla osób starszych poprzez kompleksowe przeszkolenie Seniorów z zakresu promowania roli społeczeństwa obywatelskiego i jego roli jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społecznych i korzystania z technik informatycznych, tak by mogli stać się certyfikowanymi Instruktorami i szkolić w miejscach zamieszkania Seniorów - chcących aktywnie działać, przyczyniając się do promowania roli społeczeństwa obywatelskiego poprzez zmniejszanie poziomu wykluczenia społecznego przy jednoczesnym zwiększaniu aktywnego udziału społeczności lokalnych w życiu publicznym.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” odbywać się będą w centrum Krakowa od marca do maja 2013 roku. Każdy Uczestnik projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich zaproponowanych warsztatach tematycznych (łączenie 70 godzin). Zajęcia odbywać się będą w małych, kameralnych 10-osobowych grupach.

Dla Uczestników projektu przygotowane zostały tematyczne warsztaty modułowe, przy realizacji których niezmiernie ważne jest połączenie elementu aktywizacji obywatelskiej z przeciwdziałaniem wykluczeniu technologicznemu starszej generacji:

  1. WARSZTATY KOMPUTEROWE (21h)
  2. WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (9h)
  3. WARSZTATY DOBRYCH PRAKTYK OBYWATELSKICH W EUROPIE (8h)
  4. WARSZTATY AUTOPREZENTACJI (16h)
  5. WARSZTATY OBYWATELSKIE (16h)

 


Organizatorzy

Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury – SMOK powstało w 2007 roku i zrzesza Absolwentów kierunku - „Zarządzanie Kulturą” Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osoby związane z sektorem kultury.

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję edukacji na poziomie uniwersyteckim. Kreuje i pomaga zrealizować marzenie o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim – Alma Mater uczelni polskich. Wspiera Uniwersytet i integruje środowisko absolwentów.

Formularz rekrutacyjny

Formularz zgłoszeniowy do projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” - wersja WORD

Formularz zgłoszeniowy do projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” - wersja PDF

Rekrutacja do projektu „ŁĄCZNICY 3 WIEKU” - wymagana dokumentacja zgłoszeniowa

Kalendarz

<< luty 2017 >>
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Szukaj na stronie

Patroni Medialni

Kraków - Telewizja Polska SA - TVP

Radio Kraków Małopolska S.A.

Gazeta Regionalna Gazeta Krakowska.

Portal ngo.pl dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym.

Portal superstarsi.pl dla osób w wieku 45+, dołącz do społeczności osób dojrzałych.